Apo B和Apo AⅠ/Apo B比值在家族性高胆固醇血症与家族性混合型高脂血症鉴别诊断中的作用
颜丽,付晓艳,周珊珊,刘维娟,何津祥,何津春
Value of Apo B and ratio of Apo AⅠ/Apo B in differential diagnosis between familial hypercholesterolemia and familial combined hyperlipidemia
YAN Li, FU Xiao-yan, ZHOU Shan-shan, LIU Wei-juan, HE Jin-xiang, HE Jin-chun
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (5): 671 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.05.011