Nd: YAG 激光对具核梭杆菌的杀灭作用
吴一凡,宋忠臣,束 蓉
Antibacterial effect of Nd: YAG laser on Fusobacterium nucleatum
WU Yi-fan, SONG Zhong-chen, SHU Rong
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (3): 259 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.03.004