Evaluation of the reliability and validity of the Diabetes Management Self-Efficacy Scale for diabetic outpatients in third level hospitals in Shanghai
CHEN Qi, WANG Ze-zhou, CHEN Yu-hong, ZHOU Ying-xia, LU Luo, CHEN Min-jie, LI Zhong-ren, FEI Jian, CAI Yong
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (5): 724 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.05.022