Negative pressure wound therapy promotes wound healing by alleviating inflammatory reaction in patients with diabetic feet
WANG Tao, ZHAO Jun, YU Min, YANG Wen-chao1, JIANG Yu-jie, HE Rui, LIU Fang, JIA Wei-ping
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (8): 1159 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.08.010