Level of miR-183 in peripheral blood of the patients with gastric cancer
SUN Ying, MA Jin, HU Mei-jie, ZHENG Xiong, LI Jian, GU Wei
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (1): 75 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.01.016