Smoking prevalence and awareness of smoking hazards in a community-based elderly population in Shanghai#br#
ZHU Cen-jing, JING Shi-wen, ZHANG Min, LU Dan-ni, ZHANG Lin, ZHENG Zhi-jie
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (10): 1422 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.10.023