Influence of 3,3’-diindolylmethane on expression of inflammatory cytokines in periodontal ligament cells induced by lipopolysaccharide
ZHOU Ju-mei1, YUAN Ke-yong2, LIN Wen-zhen2, HU Xu-chen2, JIN Qiao-qiao2, NIU Chen-guang2
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (2): 138 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.02.004