Inhibition of genistein against LPS-induced proinflammatory response in microglia
WANG Hong-mei,FU Jian-liang,ZHANG Ting,CHEN Jing-jiong,ZHAO Yu-wu
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (5): 446 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.05.002