Effect of accelerated repetitive transcranial magnetic stimulation on suicide ideation in depressive patients
ZHU Jun-juan,ZHANG Tian-hong,ZHANG Ling,XU Li-hua,WEI Yan-yan,TANG Ying-ying,WANG Ji-jun
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (5): 534 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.05.018