Assessment of effect of situated learning on developing crisis intervention skills
DONG Min-ye,JIA Zhi-ying,WANG Jian-yu,ZHANG Hai-yin,SHI Zhen-su,LI Guo-hong,
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (5): 539 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.05.019