Association study of SNAP25 gene polymorphisms with schizophrenia in Chinese Han population
WU Yi1, WU Yi-ming1, SONG Bing-fu1, HUANG Xin-xin2, Lü Qin-yu2, YI Zheng-hui2
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (10): 1172 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.10.012