Effect of citalopram on miRNA-16/serotonin transporter pathway in peripheral blood of patients with depression
QIAN Shi-xing, FANG Yuan#, SUN Lin, QIU Qi, LIN Zhi-guang, XIAO Shi-fu, LI Xia#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (6): 814 -819 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.06.017