Study of Fusobacterium nucleatum-related bacterial biofilm promoting M2 polarization of macrophages and chemoresistance in colon cancer
LU Shi-yuan1, HONG Jie1, CHEN Ying-xuan1, CHEN Jin-xian2, ZHONG Ming2, FANG Jing-yuan1
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (8): 1018 -1029 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.08.004