Potential roles of small metabolites in the differential diagnosis between lung cancer and pneumonia
ZOU Chen1, 2, XU Run-hao1, 3, ZHANG Hong2, MA Zhan2, CHEN Li2, ZHANG Jie3, LI Min3, ZHANG Shu-lin1
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (8): 1041 -1047 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.08.007