Immunotherapy for lung cancer: immunosuppressive cells and intrapulmonary immunity
HE Chun-ming, YIN Hang, ZHENG Jia-jie, TANG Jian, FU Yu-jie, ZHAO Xiao-jing
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (8): 1137 -1142 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.08.023