Bioinformatics analysis of miRNAs in mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease
HE Hai-ning, ZHANG Wei, YAN Feng, SHI Yan-chen, WANG Jing-hua, XIAO Shi-fu#, WANG Tao#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (9): 1174 -1183 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.09.003