Comparison of outcomes after thrombectomy in patients with embolic stroke of undetermined source and cardiogenic stroke
LIU Yi-sheng1, ZHAN Yan-li2, PAN Hui1, YIN Jia-wen1, HU Yue1, CAI Xue-li2#, LIU Jian-ren1#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (9): 1270 -1276 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.09.017