Experimental study of superior mesenteric artery remodeling in cirrhotic rats with portal hypertension
ZHENG Lei, LIN Jia-yun, ZHANG Chi-hao, ZHAO Zhi-feng, LI Hong-jie, QI Xiao-liang, HUO Hai-zhong#, LUO Meng#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (10): 1340 -1346 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.10.007