Detection of activity of mutant protein in ALG3-CDG
LUO Bing-jie, LI Sheng-tao, WANG Ning, GAO Xiao-dong
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (11): 1461 -1467 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.11.004