Relationship between serum interleukin-6 level and depressive symptoms in schizophrenia
WEN Wan-jun1, CHEN Ye1, QIN Zong-hou1, LÜ Wang-qiang2, TANG Wei3, LU Wei-hong4, FAN Wei-xing2, ZHANG Chen4
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (12): 1618 -1620 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.12.008