Phosphoproteomic analysis of concanavalin A-induced hepatocytes injury
Zhuo-yi YANG, Hui CHEN, Si-yi BAI, Pameila PERHATI, Jing-li HOU, Yun-sheng YUAN
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (1): 1 -7 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.01.001