Therapeutic effects of the combination of fasudil and C -C chemokine receptor type 5 -transducted mesenchymal stem cells on experimental autoimmune encephalomyelitis
Yan-hua LI, Ya-ping YAN, Xiao-qin LIU, Guo-ping XI, Guo-bin SONG, Bao-guo XIAO, Cun-gen MA
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (1): 35 -41 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.01.006