Value of pregnancy lipid tolerance test in predicting risk of gestational diabetes mellitus
Qing LIU, Wen CAI, Rui-qing ZHANG, Cong LU, Jia-rong ZHANG, Xian-ming XU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (2): 210 -216 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.02.013