Research progress in liver transplantation for acute -on -chronic liver failure
Tian-yi ZHANG, Ye-ping YU, Qiang XIA, Hua-lian HANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (2): 257 -261 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.02.021