Research progress in epigenetics of obsessive-compulsive disorder
Liang-jun LIN, Wei-di WANG, Pei WANG, Guan-ning LIN, Zhen WANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (2): 267 -272 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.02.023