Construction of prognostic risk score model of colorectal cancer gene signature based on transcriptome dysregulation
Ru-juan BAO, Hui-fang CHEN, Yu DONG, You-qiong YE, Bing SU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (3): 285 -296 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.03.001