Expression patterns of interferon regulatory factor 2 binding protein 2 during the early embryonic development of zebrafish
Hai-hong WANG, Shuo GAO, Jun ZHU, Jun ZHOU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (3): 314 -319 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.03.005