Airway management in a critically ill patient with novel coronavirus pneumonia undergoing extracorporeal membrane oxygenation
Li ZHU, Yun LI, Hui-qin XI, Wei-jun WANG, Fei CHEN, Zhan-ting LU, Ling XIA, Meng-dian ZHAN, Tian-yao ZHANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (3): 406 -408 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.03.022