Mechanism of MUC1 in the pathogenesis of HER2-positive breast cancer
Cheng-zhi WANG, Hua-yun DENG, Zhi PANG, Lei HUANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (7): 839 -848 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.07.001