Expression and clinical significance of DNA polymerase θ in endometrial cancer
Bei-bei XUAN, Sai-nan GONG, Jia-li LIU, Quan QUAN, Yu MENG, Xiao-ling MU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (9): 1207 -1214 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.09.011