Association study of variation of glucagon-like peptide-1 receptor gene rs3765467 and type 2 diabetes mellitus
Jing-jing ZHANG, Chao-yu ZHU, Yuan-yuan XIAO, Fu-song JIANG, Qing-ge GAO, Yun-yun FANG, Li WEI
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (9): 1215 -1221 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.09.012