A review of tools for risk assessment of necrotizing enteroco
JIANG Yan, FAN Qiao-ling, CAI Cheng, QIU Jia-yu, LI Yan, ZHANG Kai
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 0, (): 1 -5 .