Advances in resilience research
Shuang-yi CHEN, Jian-yin QIU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (10): 1397 -1400 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.10.021