Role of SIRT3 SUMOylation deficiency in the proliferation and chemotherapeutic sensitivity of breast cancer cells MCF7
Yan-yun HAO, Si-hui YÜ, Jing LU, Xiang GU, Fan ZHANG, Jin-ke CHENG, Tian-shi WANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (12): 1557 -1563 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.12.003