Progress of cardiac magnetic resonance in assessment of left ventricular mechanical dyssynchrony
Jian-xun DONG, Lai WEI, Jie HE, Ling-cong KONG, Heng GE, Jun PU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (12): 1698 -1702 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.12.022