Establishment and evaluation of standardized steps for building a guinea pig model of auditory brainstem implantation
ZHOU Xiang, PAN Jinxi, ZHANG Qinjie, LI Yun, CHEN Ying, TAN Haoyue, PENG Fei, HUANG Sui, TAN Zhiping, WU Hao, JIA Huan
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (5): 583 -590 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.05.005