Marine sponge-derived smenospongine overcomes resistance of cisplatin via inhibiting EGFR-Akt-ABCG2 pathway in NSCLC cells
LIAO Yahui, LIU Liyun, ZHU Hongrui, LIN Houwen, YAN Jizhou, SUN Fan
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (8): 997 -1007 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.08.004