Aptamer-drug conjugates (ApDCs): new trend for cancer precision therapy
HAN Yongqi, HAN Da, XIA Qian, JI Dingkun, TAN Weihong
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (9): 1176 -1181 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.09.003