Anatomical structure of laminar specific subtypes of medial prefrontal cortex-basolateral amygdala projection neurons
HE Luyao, HUANG Dongping, SHAO Mengmeng, ZHANG Kai, REN Baihui, KONG Qingdan, XU Tianle, LÜ Jiangteng
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (9): 1216 -1224 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.09.008