TCF3 knockdown inhibits the decidualization of human endometrial stromal cells
WEI Xiaowei, TIAN Fuju, LIU Xiaorui, ZENG Weihong, CHEN Cailian, LIN Yi
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (9): 1247 -1257 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.09.011