Exploring potential new receptors for ELABELA in human embryonic stem cells by Crispr/Cas9-mediated gene editing system
ZHOU Yue, CHENG Chen, ZHENG Enlin, MENG Zhuo, WANG Jian, WANG Qingjie, HE Yongning, SUN Kun
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (9): 1258 -1264 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.09.012