Status and prospect of prenatal genetic diagnosis of fetal congenital heart disease
LI Min, WU Yi, CHENG Weiwei
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (10): 1498 -1503 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.10.017