Acute hyperglycemia on vessel function of normal rats
ZHENG Jun, WANG Yuan, LIANG Yun-xing, et al
. 2011, (11): 1560 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.11.012