Effect of local injection of endostatin on hypertrophic scar of rabbit ear
WANG Xi-qiao, LIU Ying-kai, SONG Fei, et al
. 2011, (12): 1672 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.12.003