In vitro construction of tissue-engineered cardiac tissue sheet by small intestinal submucosa with bone mesenchymal stem cells
HE Yan-zhong, WANG Zhen-yu, ZHENG Jing-hao, et al
. 2012, (1): 53 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.01.010