Investigation on acceptability of pre-exposure prophylaxis among female sex workers in Sichuan, Xinjiang and Guangxi of China
QIU Lei, TIAN Kao-cong, ZHONG Xiao-ni, et al
. 2012, (4): 508 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.04.029