Prospective value of early postoperative PI-APD in children with ureteropelvic junction obstruction
JIANG Da-peng, CHEN Zhou-tong, GENG Hong-quan, XU Mao-sheng, WANG Li-guo, XU Guo-feng, LIN Hou-wei, FANG Xiao-liang, HE Lei
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (6): 792 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.06.014