Relationship between gestational weight gain and pregnancy outcomes in Songjiang District, Shanghai
CHEN Wei1*, CAI Chen2*, ZHANG Yan1, DING Guo-dong2, TIAN Ying1, GAO Yun1
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (12): 1479 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.12.015