Generation and phenotypic analysis of Fbxo22knockout mice
ZHANG Hui-lin, ZHU Xiao-na, YANG Shuo, LIU Meng-di, ZHU Di, YU Yun
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (4): 353 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.04.004