Vitamin D level in patients with menstrually related migraine
YUAN Xin1, JIANG Wei-qing1, REN Xiao1, LIU Chen2, WANG Yong-gang1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (4): 383 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.04.009